Søg

Nordisk Forening for Leksikografi

 

Nyheder

15. Konference om Leksikografi i Norden afholdes 4.-7. juni 2019 i Helsingfors i Finland. Læs mere her.

26. LexicoNordica-symposiet hålls på Schæffergården (København) eller Lysebu (Oslo) i januari 2019. Temat är Nordiska ordböcker med två eller flera språk. Alle opfordres til at komme med forslag til indlæg, læs mere her.

Rapporten fra 14. Konference om Leksikografi i Norden, afholdt i Reykjavík 2017, er udkommet. Læs mere om NFL's publikationer her.

25. LexicoNordica-symposium afholdtes 11.-13. januar 2018 i København. Temaet var denne gang Fackspråk i nordiska ordböcker. Læs mere her.

Nordisk Forening for Leksikografi afholdt generalforsamling 2. juni 2017 i Reykjavík i forbindelse med 14. Konference om Leksikografi i Norden. Læs nærmere om generalforsamlingen her. Læs mere om konferencen her.

Nordisk Forening for Leksikografi (NFL) / Nordic Association for Lexicography

Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til formål å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Foreningen ble stiftet i Oslo i 1991 i forbindelse med den første Konferanse om leksikografi i Norden.

Læs mere om medlemsfordele, og om hvordan du kan blive medlem her: Bliv medlem

Læs mere om foreningens arrangementer her: Symposier og Konferencer

Læs mere om foreningens publikationer her: Publikationer 

Information om vedtægter, referater, bestyrelsesmedlemmer m.m. kan findes her Vedtægter, bestyrelse og referater

Henvisninger til andre organisationer her: Links

Om NFL

Nordisk forening for leksikografi har omtrent 230 medlemmer. Et stort flertall av disse er enkeltpersoner, men noen leksikografiske institusjoner og bokforlag har også meldt seg som medlemmer. Medlemskap i NFL omfatter abonnement på tidsskriftet LexicoNordica.

Styret for NFL legger vekt på at foreningens virksomhet bidrar til å styrke det språklige samarbeidet i Norden. Helt fra begynnelsen hadde foreningen hatt et nært samarbeid med Nordisk språksekretariat i Oslo som påtok seg foreningens sekretariatsfunksjoner, var medarrangør av de nordiske leksikografi-konferansene og på mange andre måter gav støtte til foreningens virksomhet. Fra 1997 ble det en omorganisering av det nordiske språksamarbeidet, og Nordisk språkråd overtok oppgavene. Etter nok en omorganisering i 2004, samarbeider foreningen nå med Nordens språkråd og senest Nordisk Sprogkoordination.

Alle henvendelser angående foreningen, bl.a. ønsker om medlemskab, bør rettes til:

Rikke Hauge

Språkrådet Pb. 8107 Dep

NO-0032 Oslo

Telefaks: +47-22 54 19 51

Telefon: + 47-22 54 19 73

E-post: nordisk.lexikografi@gmail.com

NFL følger EU's persondataforordning (GDPR). Læs mere om foreningens praksis og politik her.