Søg

Symposier

Siden 1994 har NFL afholdt årlige symposier med et udvalgt leksikografisk tema. Redigerede bidrag fra symposiet udgives i foreningens tidsskrift LexicoNordica.

 

26. LexicoNordica-symposium: Nordiske ordbøker med to eller flere språk

Foreningen inviterer alle interesserte til å melde inn forslag til innlegg på NFL-symposiet i 2019, der temaet blir nordiske ordbøker med to eller flere språk.

Symposiet, som går over to dager og omfatter ca. ti innlegg, finner sted på Schæffergården (København) eller Lysebu (Oslo) i januar 2019.

Man kan tenke seg mange innfallsvinkler i innleggene. Noen mulige emner er:

  • Brukerperspektivet: Hvem bruker to- og flerspråklige ordbøker, og hvilke behov har de?
  • Tospråklige ordbokressurser for nyankomne innvandrere – utvikles de raskt nok, og holder de tilstrekkelig høy kvalitet?
  • Forholdet mellom de tradisjonelle ordbøkene og tjenester som Google Translate.
  • Overgangen fra det trykte til det digitale mediet, vilkårene for ordbokbransjen når brukernes betalingsvilje synker og to- og flerspråksleksikografiens framtid i dette perspektivet.
  • Status for flerspråklige ordbokressurser mellom nordiske språk og til og fra små språk (som færøysk) og minoritetsspråk i Norden (som meänkieli, kvensk, de samiske språkene og de ulike tegnspråkene).

Innleggsholderne leverer skriftlige artikler på bakgrunn av innleggene. Artiklene blir underkasta fagfellevurdering med tanke på publisering i nr. 26 av tidsskriftet LexicoNordica.

Forslag til innlegg kan sendes til sturla.berg-olsen@sprakradet.no seinest 1. juni 2018. Forslaget må inneholde navn på innleggsholder(e) og en kort beskrivelse av emnet for innlegget (maks 300 ord). Forslagene vurderes av redaksjonen i LexicoNordica, som avgjør hvem som blir invitert til å holde innlegg på symposiet.

 

Tidligere afholdte symposier

25. LexicoNordica-symposium: Fackspråk i nordiska ordböcker

Symposiet blev afholdt på Schæffergården (uden for København) 11.-13. januar 2018. Læs programmet her.

Skrivna versioner av föredragen kommer (efter fackgranskning) att publiceras i nummer 25 av tidskriften LexicoNordica.

Symposiet og den efterfølgende publicering af LexicoNordica er støttet af Nordplus Nordiske Sprog og Fondet for dansk-norsk Samarbeid.

24. LexicoNordica-symposium afholdtes 26.-28. januar 2017 på Schæffergården i København. Temaet var: Navne i nordiske ordbøger. Se programmet her. Foredragene er publiceret i bind 24 af NFL's tidsskrift LexicoNordica

23. LexicoNordica-symposium afholdtes 14.-16. januar 2016 på Schæffergården i København. Temaet var: Nordiske ordbøger og pædagogik. Se programmet her. Foredragene er publiceret i bind 23 af NFL's tidsskrift LexicoNordica.

Symposiet og den efterfølgende publicering af LexicoNordica er støttet af Nordplus Nordiske Sprog og Fondet for dansk-norsk Samarbeid.

Generelt om NFL-symposierne

Arrangørerne af symposierne modtager altid gerne forslag om foredragsholdere til det kommende symposium. Kontakt det medlem af LexicoNordicas redaktionskomite der repræsenterer dit land (i god tid inden symposiet). En vis udvælgelse kan blive nødvendig da antallet af foredrag er begrænset til ca. 10, og der tilstræbes en nogenlunde jævn fordeling mellem de nordiske lande.

Det er også muligt for et begrænset antal interesserede at deltage i symposierne uden foredrag. Betaling for rejse og ophold sker da for egen regning, mens inviterede deltagere i almindelighed får dækket omkostninger til opholdet og en del af rejseudgifterne.

Bidragene fra symposierne publiceres i tidsskriftet LexicoNordica, og man kan derfor få et indblik i de behandlede emner ved at læse i de udgivne bind som er frit tilgængelige her (bortset fra de seneste to bind). 

 

Nordplus_Sprog_RGB_DK.png.png

ATT00001.jpg