Søg

Symposier

Siden 1994 har NFL afholdt årlige symposier med et udvalgt leksikografisk tema. Redigerede bidrag fra symposiet udgives i foreningens tidsskrift LexicoNordica.

25. LexicoNordica-symposium: Fackspråk i nordiska ordböcker

Föreningen välkomnar alla intresserade att anmäla förslag till föredrag vid 2018 års NFL-symposium på temat Fackspråk i nordiska ordböcker.

Symposiet, som löper över två dagar och omfattar ca 10 föredrag, äger rum på Schæffergården (utanför Köpenhamn) eller på Lysebu (Oslo) i januari 2018.

På föredragen är flera infallsvinklar tänkbara, t.ex. vilka det är som använder fackspråkliga resurser (specialister eller lekmän) och hur resurserna används. Vidare kan föredragen ta upp hur fackspråkliga ord och uttryck behandlas i allmänspråkliga ordböcker. Ännu än möjlig ingång är den snabba termutvecklingen på vissa områden, behovet av normering och uppdateringar av databaser m.m., samt frukten av - eller möjligheter till - samarbete mellan de nordiska länderna.

Skrivna versioner av föredragen kommer (efter fackgranskning) att publiceras i nummer 25 av tidskriften LexicoNordica. Intresseanmälan (som ska vara emma.skoeldberg@svenska.gu.se tillhanda senast 1 juni 2017) bör innehålla namn på föredragshållare samt en kort beskrivning av ämnet för föredraget.

Tidligere afholdte symposier

24. LexicoNordica-symposium afholdtes 26.-28. januar 2017 på Schæffergården i København. Temaet var: Navne i nordiske ordbøger. Se programmet her. Se evt. power point præsentationer (pdf) i listen til højre.

Symposiet og den efterfølgende publicering af LexicoNordica er støttet af Nordplus Nordiske Sprog og Fondet for dansk-norsk Samarbeid.

Bidragene fra symposierne publiceres som nævnt i tidsskriftet LexicoNordica, og man kan derfor få et indblik i de behandlede emner ved at læse i de udgivne bind som er frit tilgængelige her (bortset fra de seneste to bind). 

23. NFL-symposium afholdtes 14.-16. januar 2016 på Schæffergården i København. Temaet var: Nordiske ordbøger og pædagogik

Se programmet her. Foredragene er publiceret i bind 23 af NFL's tidsskrift LexicoNordica.

Generelt om NFL-symposierne

Arrangørerne af symposierne modtager altid gerne forslag om foredragsholdere til det kommende symposium. Kontakt det medlem af LexicoNordicas redaktionskomite der repræsenterer dit land (i god tid inden symposiet). En vis udvælgelse kan blive nødvendig da antallet af foredrag er begrænset til ca. 10, og der tilstræbes en nogenlunde jævn fordeling mellem de nordiske lande.

Det er også muligt for et begrænset antal interesserede at deltage i symposierne uden foredrag. Betaling for rejse og ophold sker da for egen regning, mens inviterede deltagere i almindelighed får dækket omkostninger til opholdet og en del af rejseudgifterne.

 

Nordplus_Sprog_RGB_DK.png.png

ATT00001.jpg