Søg

Nordiska teckenspråksnätverket

Nordiska teckenspråksnätverket består av språkvårdare i teckenspråk som arbetar hos de nordiska språknämnderna eller ingår i teckenspråksnämnder som samarbetar med respektive land språknämnd. De länder som saknar språkvårdare i teckenspråk har istället representanter från andra organisationer.

Nätverket bildades formellt 2014 men nätverket har haft sammankomster sedan 2012.

I Nordiska teckenspråknätverket diskuteras språkpolitiska frågor och språkrådgivning som rör de nordiska teckenspråken. Nordiska teckenspråksnätverket medverkar också vid arrangemang som Nordiska språkmötet och vid Nordisk Språkfest 2017.

Nordiska teckenspråksnätverket består kontaktpersoner i varje land som träffas åtminstone en gång om året. Vid nätverksmötet i Århus den 19 september 2017 utsågs dessa kontaktpersoner:

Janne Boye Niemelä (Dansk sprognævn)

Leena Savolainen (Språknämnden för finländska teckenspråk)

Lisa Josefsen (Kalaallit Tusilartut Kattuffiat)

Vilborg Friðriksdóttir (Íslensk málnefnd)

Sonja Myhre Holten (Språkrådet i Norge)

Tommy Lyxell (Språkrådet i Sverige)

Høgni L. Højgaard (representant för Færøsk málráð)

Kontaktperson mot Nordisk Språkkoordination är Tommy Lyxell, tommy.lyxell@sprakochfolkminnen.se.

 

Mer information om Nordiska teckenspråksnätverket finns på nätverkets blogg Nordiska teckenspråk, https://nordiskateckensprak.wordpress.com