Søg

Netværket for Sprognævnene i Norden

Netværket for sprognævnene i Norden (NSN)


De nordiske sprognævn indgår i et netværk bestående af det danske, færøske, finske (med svensk og finsk afdeling), norske, svenske, islandske og samiske sprognævn. De primære kontaktpersoner for netværket er de nordiske ledere og sekretærer. En oversigt over kontaktpersoner findes længere nede på denne side.

Netværket for sprognævnene i Norden arrangerer hvert andet år et nordisk sprogmøde i samarbejde med de nationale sprognævn. Hvert nordisk sprogmøde behandler et bestemt tema, fx nabosprogsundervisning, mediesprog eller nordiske stednavne. NSN udgiver årligt en publikation om sprog og sprogpolitik ”Språk i Norden“ som blandt andet indeholder artikler som er udarbejdet på grundlag af foredrag på hvert års nordiske sprogmøde. Publikationen omtaler de nyeste udgivelser på sprogområdet i de nordiske lande.

Gennem deres omfattende rådgivning og oplysningsvirksomhed bidrager sprognævnene generelt til styrkelse af sprogforståelse og sprogkundskab i hvert enkelt land. Gennem NSN fungerer de nationale sprognævn samtidig som vigtig resurse for lærere i nabosprog.

NSN har ofte initieret forskningssamarbejde om den nyeste sprogudvikling, fx projektet ”Moderne importord i Norden” og ”Nordisk samarbejde om sproget i de nye kommunikationsformer” (NoSSinK), et fællesnordisk forskningsprojekt om unges sprogbrug. Andre projekter, som kan nævnes er Nordisk miniordbog, Nordsvar.org og Nordisk sprogbarometer.

NSN har nogle faste arbejdsgrupper:

ASTIN (Arbeidsgruppe for Språkteknologi i Norden) 
ASTIN er de nordiske sprognævns arbejdsgruppe for sprogteknologi. 

Oversigt over arbejdsgruppens medlemmer. 

Læs mere om ASTIN.

Arbejdsgruppen for klarsprog i Norden
Arbejdsgruppen arbejder med kommunikation mellem offentlige myndigheder og borgere i Norden. Arbejdsgruppen hører under Netværket for Sprognævnene i Norden. Formålet med klarsprogsarbejde er at offentlige myndigheder skal udtrykke sig til borgerne på en klar og forståelig måde.

Arbejdsgruppen afholder en klarsprogskonference hvert andet år. I forlængelse af hver klarsprogskonference udgives der en konferencerapport der udkommer i skriftserien Klart språk i Norden 

 

Medlemmerne i Netværket for Sprognævnene i Norden

Danmark

Sabine Kirchmeier - sabine@dsn.dk (leder)
Eva Skafte Jensen - esj@dsn.dk (sekretær)

Finland

Salli Kankaanpää - salli.kankaanpaa@kotus.fi (leder af den finske afdeling)
Charlotta af Hällström-Reijonen charlotta.afhallstrom-reijonen@kotus.fi (leder af den svenske afdeling)
Anna Maria Gustafsson - anna-maria.gustafsson@kotus.fi (sekretær)

Færøyene

Sólvá Jónsdóttir - solva@malrad.fo (leder)
Marius Staksberg - MariusS@setur.fo (sekretær)

Grønland

Katti Frederiksen - KFRE@nanoq.gl (leder og nordisk sekretær)

Island

Gudrun Kvaran - gkvaran@hi.is (leder)
Ágústa Þorbergsdóttir – agusta.thorbergsdottir@arnastofnun.is (sekretær)

Norge

Åse Wetås - ase.wetas@sprakradet.no (direktør)
Dagfinn Rødningen - dagfinn.rodningen@sprakradet.no (sekretær)

Sápmi (de samiske områdene)

Anne Britt K Hætta - Anne.Britt.K.Haetta@samediggi.no


Sverige

Harriet Kowalski - harriet.kowalski@sprakochfolkminnen.se (chef)

Gabriella Sandström - gabriella.sandstrom@sprakochfolkminnen.se (sekretær)