Søg

Medlemmer Klarsprog i Norden

Arbeidsgruppens medlemmer består av:

Anne Kjærgaard (akjaergaard@dsn.dk), Danmark

Ari Páll Kristinsson (ari.pall.kristinsson@arnastofnun.is), Island

Eivor Sommardahl for svensk språk (eivor.sommardahl@kotus.fi), Aino Piehl for finsk språk (aino.piehl@kotus.fi), Finland

Margrethe Kvarenes (margrethe.kvarenes@sprakradet.no), Norge

Ingrid Olsson (ingrid.olsson@sprakochfolkminnen.se), Sverige