Søg

Medlemmer Klarsprog i Norden

Arbejdsgruppens medlemmer består af:

Anne Kjærgaard (akjaergaard@dsn.dk), Danmark

Ari Páll Kristinsson (ari.pall.kristinsson@arnastofnun.is), Island

Maria Fremer for svensk språk (maria.fremer@sprakinstitutet.fi), Aino Piehl for finsk språk (aino.piehl@kotus.fi), Finland

Margrethe Kvarenes (margrethe.kvarenes@sprakradet.no), Norge

Ingrid Olsson (ingrid.olsson@sprakochfolkminnen.se), Sverige