Søg

Møder og dokumenter

Trykk her for å lese referat fra møte 1. 

Trykk her for å lese referat fra møte 2a. 

Trykk her for å lese referat fra møte 2b.

Trykk her for å lese referat fra møte 3a.

Trykk her for å lese referat fra møte 3b.

Trykk her for å lese referat fra møte 4a. 

Trykk her for å lese referat fra møte 4b. 

Trykk her for å lese besøksrapporten fra Grønland. 

Trykk her for å lese reiserapporten fra Nederland og Luxemburg.