Søg

Publikasjoner

Rapporter

Her kan du lese Nordisk gruppe for parallellspråklighets rapporter. 

Første delrapport

Avslutningsrapport

 

Boken 'Hvor parallelt'

Nordisk gruppe for parallellspråklighet har produsert boken Hvor parallelt

Les boken i sin helhet her

 

Delkapitler:

English version

Engelsk som undervisningsspråk

Språkpolitikk og internasjonalisering på nordiske universitet

Landrapport: Finland

Landrapport: Norge

Landrapport: Danmark

Landrapport: Island

Landrapport: Sverige

 

Tidsskriftet Nordand

Nordisk gruppe for parallellspråklighet har produsert et nummer av tidsskriftet Nordand. 

Les nummeret her