Blog

NETVÆRKET FOR SPROGNÆVNENE I NORDEN

Netværket for sprognævnene i Norden (NSN)

De nordiske sprognævn indgår i et netværk bestående af det danske, færøske, finske (med svensk og finsk afdeling), norske, svenske, islandske og samiske sprognævn. De primære kontaktpersoner for netværket er de nordiske ledere og sekretærer. En oversigt over kontaktpersoner findes længere nede på denne side.

Netværket for sprognævnene i Norden arrangerer et årligt nordisk sprogmøde i samarbejde med de nationale sprognævn. Hvert nordisk sprogmøde behandler et bestemt tema, fx nabosprogsundervisning, mediesprog eller nordiske stednavne. NSN udgiver årligt en publikation om sprog og sprogpolitik ”Språk i Norden“ som blandt andet indeholder artikler som er udarbejdet på grundlag af foredrag på hvert års nordiske sprogmøde. Publikationen omtaler de nyeste udgivelser på sprogområdet i de nordiske lande.

Gennem deres omfattende rådgivning og oplysningsvirksomhed bidrager sprognævnene generelt til styrkelse af sprogforståelse og sprogkundskab i hvert enkelt land. Gennem NSN fungerer de nationale sprognævn samtidig som vigtig resurse for lærere i nabosprog.

NSN har ofte initieret forskningssamarbejde om den nyeste sprogudvikling, fx projektet ”Moderne importord i Norden” og ”Nordisk samarbejde om sproget i de nye kommunikationsformer” (NoSSinK), et fællesnordisk forskningsprojekt om unges sprogbrug. Andre projekter, som kan nævnes er Nordisk miniordbog, Nordsvar.org og Nordisk sprogbarometer.

NSN har nogle faste arbejdsgrupper:

ASTIN (Arbeidsgruppe for Språkteknologi I Norden)
ASTIN er de nordiske sprognævns arbejdsgruppe for sprogteknologi. Arbeidsgruppens medlemmer består av:

Torbjørg Breivik, Språkrådet Norge

Rickard Domeij, Språkrådet Sverige

Philip Dideriksen, Dansk Sprognævn, Danmark

Per Langgård, Grønlands sprogsekretariat, Grønland

Sjur Nørstebø Moshagen, Sametinget (observatør)

Les mer om ASTIN her.

Arbejdsgruppe – klarsprog i Norden
Arbejdsgruppen har især to fokusområder, klarsprogskonferencer og udvikling af en strategi for det videre klarsprogsarbejde i Norden. Ordet klarsprog bruges, især på svensk, som et modsætningsord til bureaukratsprog, skrankepavesprog og kancellisprog. Formålet med klarsprogsarbejdet er, at offentlige myndigheder skal udtrykke sig til borgerne på en klar, forståelig og ensartet måde. Klarsproggruppens publikationer kan læses her.

Danmark

Sabine Kirchmeier Andersen – sabine@dsn.dk (leder)
Eva Skafte Jensen – esj@dsn.dk (sekretær)

Finland

Salli Kankaanpää – salli.kankaanpaa@kotus.fi (leder af den finske afdeling)
Nina Martola – nina.martola@kotus.fi (leder af den svenske afdeling)
Anna Maria Gustafsson – anna-maria.gustafsson@kotus.fi (sekretær)

Færøyene

Zakaris Hansen – zakarish@setur.fo (leder)
Marius Staksberg – MariusS@setur.fo (sekretær)

Grønland

Katti Frederiksen – KFRE@nanoq.gl (leder og nordisk sekretær)

Island

Gudrun Kvaran – gkvaran@hi.is (leder)
Jóhannes Bjarni Sigtryggsson – johans@hi.is (sekretær)

Norge

Åse Wetås – ase.wetas@sprakradet.no (direktør)
Torbjørg Breivik – torbjørg.breivik@sprakradet.no (sekretær)

Sápmi (de samiske områdene)

Joseph Fjellgren – joseph.fjellgren@samediggi.no (leder og sekretær)

Sverige

Harriet Kowalski – harriet.kowalski@sprakochfolkminnen.se (chef)

Rickard Domeij – Rickard.Domeij@sprakochfolkminnen.se (sekretær)