Blog

NY SATSNING: GRENSELØS JOURNALISTIKK I NORDEN

07.06.2016

Nytt nordisk nyhetsmedie er lansert, det første av sitt slag. Målet er å endre den nordiske offentlighet. 

Broen.xyz heter mediet, og er grunnlagt av tidligere kultur- og debattredaktør i den norske avis Bergens Tidende, Hilde Sandvik. Gjennom Broen ønskes det å fremme en fellesnordisk offentlig samtale og sette det nordiske på dagsorden. De mener at det er her vi finner løsningene på våres felles utfordringer

Prosjektet er i sin startfase og formatet formes etter hvert, hvor leserne inviteres til å komme med bidrag. Per dags dato har du mulighet til å lese deres publiserte artikler på siden Medium, mens deres egen hjemmeside bygges opp. Abonnerer du på deres nyhetsbrev får du i tillegg et knippe av det de anser som ukens viktigste nordiske historier, og gir deg dermed et overblikk over nyhetsbildet i Norden.

Besøk deres hjemmeside her. I tillegg kan du følge Broenxyz på Facebook og Twitter.