Søg

Afslutningskonference: Nordisk gruppe for parallelsproglighed

05.05.2017

Nordisk gruppe for parallelsproglighed på Norden universiteter afslutter sit arbejde i 2017. På afslutningskonferencen d. 5. maj i Oslo, som arrangeres i samarbejde med Norsk Språkråd vil afslutningsrapporten blive præsenteret. 

TID: Fredag d. 5. maj 2017: 10-16

STED: Nasjonalbiblioteket i Oslo

Les mer og tilmeld deg her.

Program:

10.00:

Velkomst ved Språkrådets direktør Åse Wetås og formanden for arbejdsgruppen Frans Gregersen

10.10:
Indledning: Francois Grin, Université de Genève: Perspectives on the possible Anglification of Universities in Europe and alternatives to it in the light of present developments
10.40:
Præsentation af gruppens forslag ved medlemmer af gruppen Olle Josephson og Haraldur Bernhardsson

11.00: Kaffe og the

11.15:

Reaktioner: Linus Salö, Stockholms Universitet, Sekretariatschef for rektorskontoret på Helsingfors Universitet Esko Koponen, Bodil Aurstad, Nordisk Ministerråd og rektor for høgskolen i Oslo Curt Rice

12.00-13.00: Frokost

13.00:

Gruppediskussioner i grupper fordelt efter deltagernes interesse:

  • Gruppe A: for ledere
  • Gruppe B: for administrativt ansatte
  • Gruppe C: for undervisere og forskere

Arbejdsgruppens medlemmer fungerer som referenter i grupperne

14.00:

Opsamling fra gruppediskussionerne

14.20:

Rapport om Det Norske Språkråds projekt om parallelsproglighed på NHH

14.40:

Inspirationsforedrag:

Anne Holmen. Københavns Universitet: Mulige initiativer for at få migranter i gang med og fastholdt i universitetsuddannelser i Norden

15.10:

Generel diskussion: Hvordan kan vi virkeliggøre parallelsprogligheden så både internationalisering og nationale forpligtelser fremmes? 

15.55:
Afslutning v. Språkrådets direktør Åse Wetås