Søg

Kurs i svenska för finsktalande studerande i Göteborg

22.05.2017

Nordkurs i Gøteborg

Kursen omfattar ca 40 undervisningstimmar och syftet är att bereda finskspråkiga studerande tillfälle att förbättra och fördjupa sina kunskaper i svenska språket och i svenska samhällsförhållanden. Språkfärdighet fokuseras särskilt genom huvudsakligen gruppvisa tal- och skrivövningar. Under kursen ges gemensamma föreläsningar över svenska språket, svensk litteratur och kultur. Dessutom visas svenska filmer som analyseras och diskuteras. 

Kurstid: Ankomst 22 maj – Kursavslutning 15 juni

Les mer om kurs og tilmelding her