Søg

Språkrådsdagen i Sverige

11.05.2017

Språkrådet ordnar varje år en inspirerande heldagskonferens om språken i Sverige. I en rad föredrag presenterar ledande språkvårdare och språkvetare nyheter i språkpolitiken och ny forskning om dagens svenska.

Språkrådsdagen 2017 kommer att gå av stapeln den 11 maj i Svenska Läkaresällskapets vackra lokaler i centrala Stockholm. Temat för konferensen är denna gång språk och språkvård i vård och omsorg, med olika infallsvinklar på bland annat medicinsk terminologi, begriplig patientinformation och vårdsamtal. Mer information kommer att publiceras här så fort programmet är mer färdigt.

Les mer her