Søg

Att knäcka koden - en introduktion i nordiska grannspråk

23.11.2017

Intresserad av nordiskt samarbete? Hur klarar man sig på svenska i Norden?

Lär dig att knäcka koden och förstå grannspråk! Bekanta dig med nordiska webbmaterial - bl.a. Norden i skolan och SKAM i undervisningen! Ta del av info om Nordplus-projekt och möjligheterna för finansiering för nordiskt samarbete.

En kurs om nordiska grannspråk och grannspråksdidaktik för lärare/lärarstuderande i Finland. Presentation av forskning om internordisk språkförståelse, befintliga nordiska webbmaterial, nätverk och övrigt stöd för inlärning och undervisning av grannspråk. Medverkande i programmet bl.a.

Eva Theilgaard Brink, adjunkt ved University College Copenhagen

Thomas Henriksen, Programchef Norden i Skolen

Jorunn Øveland Nyhus och
Astrid Syse Talsethagen, Hartvig Nissens skole i Oslo

Tid: 23-25.11.2017
Plats: Hanaholmen, Esbo

Vid frågor kontakta projektchef Tiinaliisa Granholm, tel. 045 120 7818
tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi

Arrangörer: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i samarbete med Pohjola-Norden och Nordisk Språkkoordination.

Anmäl dig här