Søg

Språk, inkludering & genus

16.10.2017

Spelar det någon roll vilka ord som används när vi beskriver kvinnor, män, människor, olika etniska grupper, personer med olika sexuella läggningar och möjligheter? Är orden med och formar verkligheten och cementerar gamla föreställningar eller är orden i sig irrelevanta för att skapa ett mer inkluderande samhälle?

I de nordiska länderna finns det olika syn på språkets betydelse och när och om vissa ord och beteckningar om kön,utseende, sexualitet, religion, funktionsnedsättningar och liknaned bör användas. Språk är levande och förändras gradvis för att undgå att exkludera och stigmatisera. På tiden! vill någon säga: i språket ligger en särskild makt som är med och bestämmer vår verklighet – låt oss rensa ut alla nedsättande beteckningar och ersätta dem med andra och nya ord som är mer passande i en modern verklighet. Eller är det snarare tal om en form för språkkoordinering som politiskt korrekta språkaktivister utför i bästa mening men som i realiteten inte ändrar vid vårt samhälle och dess maktstrukturer?

Ett arrangemang i samarbete mellan Nordisk Sprogkoordination, Voksenåsen och Hanaholmen och med stöd från Fritt Ord.

PROGRAM

12.00 Ankomst, registrering och lunch

13.00 Välkomst och introduktion Nordisk sprogkoordinator och Anna Florén, programsjef Voksenåsen

13.15 Samtal I. Har språket betydelse för verkligheten? Lars Melin (SE) Ruth Vatvedt Fjeld, Professor i nordiska språk, UiO (NO) Jeanette Björqvist, journalist och författare (FI)

14.00 Samtal II. Hatspråk och kvinnors tillgång till media. Åsa Lindeborg, kulturredaktör Aftonbladet (SE) Emma Holten, journalist (DK)

14.45-15.00 paus

15.00 Samtal III. Ett jämställt och fördomsfritt språk. Marta Breen, journalist/författare (NO) Fadime Turan, journalist/komiker mm (DK) Anna Jungner-Nordgren, kommunikationsråd. Norden i fokus (FI)

Moderator: Hilde Sandvik

Meld deg på arrangementet her.