Søg

Sprogpilotkursus målrettet grundskolelærere fra alle nordiske lande

10.01.2018

Onsdag d. 10.-søndag d. 14 januar 2018

Kurset afholdes på Hanaholmen i Finland (nordisk kursuscenter uden for Helsingfors). Kurset afholdes med støtte fra Nordisk Ministerråd og De Nordiske Perler.

Nordiske sprogpiloter er en uddannelse/et kursustilbud, som har eksisteret siden 2007. Programmet er løbende blevet udviklet af en tværnodisk faggruppe bestående af grundskolelærere og læreruddannere.

En sprogpilot er:

  • en praktiklærer/øvelsesskolelærer, der har fokus på nabosprog og inddrager nabosprogsdimensionen i undervisningen i grundskolen
  • en ressourceperson, der kan hjælpe kolleger med at tilrettelægge nabosprogsundervisning og give gode råd om materialer og metoder
  • en praktikvejleder, der kan bidrage til, at nabosprogsdimensionen får en plads i de lærerstuderendes praktik

Målgruppe:Grundskolelærere i Norden med undervisning i et nordisk sprog som modersmål eller fremmedsprog på grundskoleniveau

Mål med kurserne/uddannelsen:

Målet med kurserne er, at deltagerne får indsigt i nordiske sprog som nabo- og fremmedsprog og får udviklet en didaktik og metodik til at inddrage det nordiske stof funktionelt i undervisningen i grundskolen – både i modersmålsundervisningen, i undervisningen i nordiske sprog som fremmedsprog og i andre fag.

Indhold i kurserne:           

Kursusprogrammet tilrettelægges som en vekselvirkning mellem oplæg om nabosprog/nordiske sprog, nordisk litteratur, nabosprogsdidaktik og arbejde og erfaringsudveksling i tværnationale grupper. I programmet vil der desuden indgå kulturelle arrangementer.

Programmet for kurset er under udarbejdelse og vil kunne findes på projektets hjemmeside www.sprogpiloter.org

Hvad koster det:

Kursus og ophold er gratis. Deltagerne skal dog selv betale rejse.

Ansøgningsprocedure:

Vedlagte ansøgningsskema udfyldes og mailes til leder af Nordiske Sprogpiloter:

Lis Madsen lima@ucc.dk, tlf. +45 41897671

Ansøgningsfrist 1.12. 2017. Ansøgerne får dog løbende besked om optagelse på kurset, så flybilletterne kan bestilles i god tid. Der er forhåndsreserveret pladser til alle nordiske lande. Ved fristens udløb omfordeles pladserne til lande med ansøgere på venteliste.

Ansøgningsskema:

Navn

 

Ansættelsessted

 

By

 

Hvilke klassetrin underviser du på?

 

e-mailadresse

 

Hvornår blev du udannet

 

Andet