Søg

Klart språk og medborgerskap – Skandinavisk forskningskonferanse om Klarspråk

22.05.2018

Når borgerne i et land ikke forstår hva det offentlige skriver, utfordres demokratiet og rettsikkerheten. Konferansen Klart språk og medborgerskap vil sette fokus på utfordringer i arbeidet med å sikre et klart offentlig språk.

Arrangør: Klarspråkprosjektet, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Les hele programmet her