Søg

Konferanse: Digital samhandling mellom nordiske klasser

09.11.2018

Velkommen til dagskonferanse om digital samhandling mellom nordiske klasser, nordisk litteratur- og nabospråksdidaktikk!

På denne dagen vil du få innsikt i hvilke muligheter som ligger i digital kommunikasjon om faglig innhold i morsmålsfagene. Programmet er tilpasset norsk- dansk- og svensklærere, lærerutdannere, lærerstudenter og andre med interesse for digital samhandling mellom lærere og elever på tvers av landegrensene i Norden.

Du får høre hvilke erfaringer man har gjort i prosjektet DIDLE, og om forskning på digital samhandling på tvers av språkgrensene. Du får også vite hva lærere, som ønsker å starte liknende samarbeid, bør tenke på når de planlegger og gjennomfører. Lærerutdanningen "Future Classroom Teacher" ved UCC professionshøiskolen i København deltar og det blir presentert spennende ny nordisk litteratur for barn- og unge.

Les mer om konferansen og se hele programmet her.

Påmelding er gratis, men bindende, da det serveres lunsj. Vel møtt!

Påmelding senest 26. oktober via denne lenken.

Billeder

image