Søg

Nordspråks høstkurs i Oslo

13.09.2018

Som lærere møter vi ofte ungdom som stiller høye krav til seg. Ungdom som har et ønske om å være perfekt på alle områder; oppnå gode resultater på skolen, ha et perfekt utseende og samtidig være populær.

Hvorfor utsettes unge for slikt press? Hvorfor stiller de så høye krav til seg selv? Hvorfor er ungdom så selvsentrerte? Hvilke faktorer spiller inn i deres identitetsutvikling? Hvor viktig er språket for ungdom?Disse og andre spørsmål søker vi å finne svar på når vi arrangerer Nordspråks høstkurs i Oslo med tittelen «Ungdomskultur – jakten på det perfekte?»

Meld deg på og les mer her.