Søg

Nordspråks sommarkurs i Helsingfors

27.07.2018

Kursen kommer att ha fokus på multimodalt berättande och hur man kan använda olika sorters texter och arbeta med multilitteracitet i klassrummet. Programmet kommer att bestå av såväl traditionella seminarier, som möjlighet att själva prova på olika arbetssätt.

Kursen går av stapeln 27-31.7.2018 och hålls på natursköna Hanaholmens kulturcentrum.

Läs mer här