Søg

Søknadsfrist: Nordisk Kulturfond

02.05.2018

Søk støtte til nordiske prosjekter med kunst- og kulturfaglig innhold. Søknadsfristen er 2. mai. 

Nordisk Kulturfond støtter prosjekter som bidrar til et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden som er mangfoldig, tilgjengelig og av høy kvalitet.

Les mer om kriterierer og søknadsprosessen her