Søg

Søknadsfrist: Nordplus forberedende besøk

01.11.2018

Delprogrammene Nordplus Junior, Voksen og Nordens Språk har en søknadsrunde med frist 1. november (OBS! Fristen har blitt flyttet fra 1/10 til 1/11). Her kan du søke om støtte til forberedende aktiviteter.

Les mer om kriterier og søknadsprosess her.