Søg

Språkvårdsseminarier i finska

27.04.2018

Det svenska Språkrådets språkvårdsseminarier i finska har sedan 2006 arrangerats i samarbete med Finlandsinstitutet i Stockholm.

Nästa seminarium arrangeras på fredag den 27 april 2018. Seminariet är på finska, men preliminärt finns även på svenska.

Læs mere her.