Søg

12 millioner tildeles forskningsprosjekt på dansk språk

23.06.2014

Det danske forskningsprosjektet ”Danske stemmer i USA og Argentina” ble nylig tildelt 12 millioner danske kroner. Målet med forskningsprosjektet er å undersøke hvordan dansk snakkes av danske utvandrere og deres etterkommere i USA og Argentina.

 

I Politiken 10.juni skrives det om at det fortsatt finnes dansker og etterkommere av dansker som utvandret til Nord – og Søramerika som fortsatt snakker dansk den dag i dag. Det er denne dansken forskerne på forskningsprosjektet ”Danske stemmer i USA og Argentina” er på jakt etter. Hvorfor er det nettopp USA og Argentina som undersøkes? Det er fordi disse landene var mest populære å utvandre til for dansker på 1920-tallet.

 

Norge og Sverige foregangsland

I Norge og i Sverige har man lange tradisjoner på å forske på hvordan norsk og svensk har utviklet seg i land som nordmenn og svensker emigrerte til på slutten av 1800 – og begnynnelsen av 1900-tallet. I tidsrommet mellom 1820 og 1920 utvandret omkring 800 000 nordmenn til USA, og norske forskere har i ettertid vært gode til å dokumentere hvordan det norske språk har utviklet seg på den andre siden av Atlanteren. Dette har ikke vært prioritert på samme måte i Danmark, da antallet utvandrere fra Danmark var betraklig mindre enn fra Norge og Sverige.

 

Mer dansk i Argentina enn i USA?

Danske forskere kaster seg nå inn i kampen for å dokumentere dansk språk i andre land, slik deres nordiske naboer har lange tradisjoner med å gjøre. I motsetning til norske og svenske emigranter som bosatte seg i større kolonier i USA, valgte de danske emigranter å spre seg mer i sin bosetting. På den andre siden valgte de danske emigranter i Argentina å samle seg på et mer sentrert område litt syd for Buenos Aires. Det er sånn sett interessant å undersøke om dette har hatt noe å si for utviklingen av det danske, og hvor stor forskjell det er på ”amerikadansken” og ”argentinadansken”.

 

Tidligere forskning på området har forekommet

Pengene som er tildelt prosjektet stammer fra fond, og kommer hovedsaklig fra Carlsbergfondet og A.P Møller-fonden. Disse pengene blir forvaltet og benyttet av fem forskere ved Sprogforandringscenteret ved Københavns Universitet. Selv om det ikke har vært utbredt, har det forekommet noe forskning på området tidligere. Det eksisterer kassettbånd fra 1960- og 70 tallet med opptak av dansker som utvandet til USA fra Danmark. Disse kassettbåndene kan nå digitaliseres og inngå som en sentral del av forskningsprosjektet, sammen med opptak gjort så sent som i år 2000.

 

Viktig å undersøke før det er for sent

Rundt år 1920 var det omkring 13 000 dansker som utvandret til Argentina. Som nevt over bosatte disse seg i kolonier syd for Buenos Aires, og forskerne har derfor en hypotese og et håp om at det fortsatt vil finnes etterkommere av utvandrere som fortsatt snakker dansk den dag idag. På den andre siden er det også en hypotese om at de unge etterkommerne i dag i større grad prioriterer spansk. Det er derfor viktig å være raske i forhold til å kunne dokumentere den eldere generasjons dansk i Argentina. Ettersom det ikke tidligere er undersøkt hvordan spansk har påvirket det danske språk i Argentina, er dette et av hovedmålene med prosjektet.

 

Isolert fra dansk språkutvikling hjemme i Danmark

Det som blir interessant for de danske forskere, er å se på hvordan det danske språket har utviklet seg i USA og Argentina, når det i så mange år har vært isolert fra den språkutviklingen det danske språket i Danmark har gjennomgått. Det er også spennende å se på hvordan dansk har utviklet seg, og latt seg påvirke av både amerikansk og spansk.

Dersom du ønsker å lese mer om dette, kan du gå inn og lese Politikens artikkel ”Fonde donerer 12 millioner til forskning i det danske sprog”, skrevet av Lotte Thorsen.