Søg

Bli inspirert til en annerledes undervisning av nabospråk

27.10.2015

Ny undervisningshåndbok bruker teaterøvelser som tilgang til nabospråksundervisning.

Boken "Jeg heter det jag hedder" tar utgangspunkt i et prosjekt med samme navn som ble gjennomført i løpet av høsten 2013. Prosjektet inkluderte 12 skoleklasser fra 3.-6. klasse i Norge, Sverige og Danmark. Klassene fikk besøk av en teaterpedagog i en uke, som underviste i teater på et av nabospråkene. Samarbeidet foregikk også på tvers av grensene, hvor hver klasse fikk en vennskapsklasse i et naboland.

Undervisningshåndboken tar utgangspunkt i dette prosjektet, og har som mål å inspirere undervisere i Norden til en annerledes og fysisk tilgang til læring i nabospråk.

Det er Scene-kunstnerisk Laboratorium for Unge (ZeRUM) som står for utgivelsen. De har mottatt støtte fra Nordplus Nordiske Språk, Nordisk kulturfond og Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler.

Les hele håndboken her.

Billeder

image