Søg

Danmark gav én million kroner til styrking av språkforståelsen hos unge

02.10.2014

De Nordiske Perlene | Fondet for dansk-norsk samarbeid  har mottatt en gave på én million kroner fra den danske stat.  Utenriksminister Martin Lidegaard og Folketingsformann Mogens Lykketoft overrakte gaven ved et arrangement for norske studerende på Schæffergården. Gaven, som ble gitt i anledning Norges grunnlovsjubileum, skal styrke fondets arbeid med barn og unge, og språkforståelsen blir et hovedpunkt.
Tekst: Per Ivar Vaagland

Fondsgave(2).jpg
Folketingsformann Lykketoft og utenriksminister Lidegaard overrekker 1 mill kr til kurs på Schæffergården

Fondets kursaktivitet for studerende bidrar til gjensidig kunnskap og engasjement om Danmark og Norge. Den danske statsgaven vil være et bidrag til dette arbeidet og på denne måten styrke forståelsen i Norge og Danmark for våre respektive samfunns-, kultur- og språkforhold.

Ved å gi gaven til Fondets arbeid med ungdomsutveksling understreker giverne framtiden og et ønske om å styrke språkforståelsen og å bidra til formidling av kunnskap til fremtidige generasjoner.

Gaven symboliserer fellesskapet mellom Danmark og Norge, og de sterke båndene mellom de to landene. Språkfellesskapet  og kunnskap og kjennskap til hverandre er viktig i den videre utviklingen i forholdet mellom de to landene, noe gaveutvekslingen også er et symbol på. Et tilsvarende beløp fra den norske  stat ble overrakt Fondet på Lysebu i Oslo. Ved å gi gaven til Fondets arbeid med studerende  understreker giverne framtiden og et ønske om å bidra til styrking av språkfelleskapet og formidling av kunnskap til fremtidige generasjoner.