Søg

Den danske kulturminister oppfordrer nordboere til å «kaste sig ud» i det nordiske språkfellesskap.

03.11.2016

Oppfordringen kom under resepsjonen for undersøkelsen om nabospråksforståelse «Man skal bare kaste sig ud i det», hvor den danske kulturminister Bertel Haarder fikk overrakt et eksemplar av rapporten.

Fredag den 28. oktober var nordisk språkforståelse i fokus, da det var duket for resepsjon for undersøkelsen om nabospråkskommunikasjon, «Man skal bare kaste seg ud i det», i det danske kulturministeriet. Her fikk kulturminister Bertel Haarder tildelt rapporten, med en appell fra forfatter Eva Theilgaard Brink om fortsatt fokus på, og videre satsning på faktisk kommunikasjon i Norden.

Rapporten er et resultat av en intervjuundersøkelse av unge i Norden og deres nabospråkskommunikasjon. Her har Theilgaard Brink undersøkt hvordan kommunikasjon og språkforståelse foregår i de faktiske møter mellom nordboere.

Og mens kulturministeren la vekt på hvor viktig nabospråkskommunikasjon er for et godt samarbeid mellom landene, poengterer rapportens forfatter hvilken betydning nabospråkskommunikasjon har for den enkelte borger:

«Mange beskriver, at man kan føle sig som en social outsider, hvis man kun kan kommunikere på engelsk, og at nabosprogskompetence derfor er helt afgørende for ens trivsel i nabolandet», sier Eva Theilgaard Brink.

Her fremheves samtidig noe av det unike ved det nordiske språkfellesskap, for ifølge undersøkelsen skal det faktisk kun en liten innsats til for at de unge, som har flyttet til et av nabolandene i Norden, får en funksjonell forståelse av et nabospråk - flere har allerede en slik forståelse fra start.

Undersøkelsen er initiert av Jørn Lund, medlem av Ekspertgruppen Nordens Språkråd og finansiert av Nordisk Ministerråd, Kulturministeriet og Nordisk Språkkoordinasjon.

Les rapporten i sin helhet her.

Billeder

image image