Søg

Det danske formannskapets sektrorprogram er nå offentliggjort

14.01.2015

Det danske formannskapets sektorprogram for utdanning og forskning er nå offentliggjort. Programmet understreker viktigheten av å sikre bedre undervisning, og få flere kvinner inn i forskning i Norden.


Det er av høy prioritet å skape et tettere samarbeid mellom de nordiske landene, for å kunne utvikle og skape bedre undervisning og trivsel. Målet er at ny viten om gode undervisningsmetoder og pedagogisk praksis i Norden skal bidra til bedre faglige resultater i folkeskolen. Dette for å redusere betydningen av den negative sosiale arv, og hjelpe nordiske barn og unge til å trives bedre.

Samtidig ønsker man undersøke hvordan man kan bedre utnytte og utvikle talentmassen blant unge mennesker som er under utdannelse. Sektorprogrammet understreker også viktigheten av å fokusere på hvordan man kan få flere kvinner til å ville gå inn i en forskningskarriere.

Du kan lese sektorprogrammet i sin helhet her

Billeder

image