Søg

Dubbing av skandinaviske språk

20.06.2014

De seneste år har forekomsten av dubbing vokst på norsk fjernsyn, blant annet som følge av inntoget av stadig flere kanaler rettet mot barn og unge. Dubbing av engelskspråklige barneserier for de yngste er vanlig, men hva skjer når vi dubber svenske og danske barneserier til norsk?


Som følge av fremveksten av stadig flere fjernsynskanaler rettet mot barn og unge, har også dubbingvirksomheten i Norge vokst de seneste årene. Det er vanlig praksis å dubbe engelskspråklige filmer og serier rettet mot barn og unge, men det er også viktig å merke seg at flere skandinaviske barne – og ungdomsserier og filmer blir dubbet til norsk.


I en artikkel den norske avisen Aftenposten har skrevet om dubbing, stiller Unn Røyneland, professor i Nordisk Språkvitenskap ved Universitetet i Oslo seg kritisk til dubbingen av svensk og dansk til norsk.


Dårligere skandinavisk språkforståelse

”En konsekvens av dubbing av svensk og dansk vil være dårligere skandinavisk språkforståelse blant barn”, hevder Røyneland i Aftenpostens artikkel. Videre fortsetter hun å forklare at det er en klar og tydelig sammenheng mellom det en hører og lærer, og at barn som i ung alder blir eksponert for andre språk og dialekter, lettere vil forstå og kommunisere på andre språk senere i livet. 


Kun halvparten blir dubbet

NRK Super er NRKs kanal rettet mot barn, og har siden oppstart i 2007 årlig vist 80 timer med danske og svenske fjernsynsproduksjoner på originalspråket. NRK peker på at kun halvparten av danske og svenske produksjoner de viser blir dubbet, og at dette i stor grad er programmer rettet mot det aller yngste publikummet.


Fokus på dialekter

NRK vektlegger det at selv om de dubber skandinaviske produksjoner, er de opptatt av å representere forskjellige norske dialekter gjennom dubbingen. NRK viser til den positive effekten dialektrepresentasjon kan ha, og at et mangfold av dialekter også kan bidra til god språkforståelse.


Røyneland på sin side stiller seg heller kritisk til dialektdubbing, og hevder det kan bygge opp under allerede eksisterende fordommer. Hun understreker at det er viktig å være forsiktig med dialektstereotypi, ettersom barn tidlig er klar over sin egen dialekt, og tillegger denne egenskaper og verdier, og ikke minst at de tar til seg hvordan dialekten brukes i mediene.

Om du ønsker å lese mer, kan du se artikkelen ”Advarer mot dubbing på dialekt” i sin helhet skrevet av Kristina Olsson Rogstadkjærnet på Aftenpostens hjemmesider.