Søg

Ekstraordinær søknadsrunde om tilskudd til språkprosjekter

30.06.2015

Nordpluss Nordiske Språk holder en ekstra søknadsrunde om tilskudd til nettverk og prosjektsamarbeid. Programmet henvender seg til alle utdannelsessektorer i nordiske og baltiske land, og har to overordnede målsetninger: 

- Styrke barn og unges språkforståelse av nordiske språk - primært dansk, norsk og svensk. 

- Utvikle materialer, metoder og strategier til å styrke nordisk språkforståelse på alle nivåer i utdannelsessystemet.

I denne søknadsrunden vil det være ekstra fokus på nettverksdannelse mellom aktører på språkområdet på tvers av de nordiske og baltiske land.

Søknadsfristen er 1. oktober 2015, og man søker gjennom det elektroniske søknadssystemet til Nordpluss. 

Les mer om programmet og søknadsprosedyren her