Søg

Få inspirasjon til språkprosjekter

20.08.2015

Les om tidligere støttede prosjekter og få ideer til nye, før fristen for Nordplus Nordiske Språks ekstraordinære søknadsrunde går ut i oktober.

Mulighetene er mange for språkprosjekter på tvers av de nordiske og baltiske grensene, og på Nordplus' hjemmesider kan man lese mer om tidligere støttede prosjekter og finne inspirasjon til nye samarbeid.

Nordplus Nordiske Språk henvender seg til alle utdannelsessektorer i nordiske og baltiske land, og programmet har to overordnede målsetninger: 

- Styrke barn og unges språkforståelse av nordiske språk - primært dansk, norsk og svensk. 

- Utvikle materialer, metoder og strategier til å styrke nordisk språkforståelse på alle nivåer i utdannelsessystemet.

Les mer om prosjekter og søknadsprosedyren her.