Søg

Flerspråkighetsmånaden Multilingual Month utmanar organisationer i Norden att fira den språkliga mångfalden

20.02.2017

Kultur för alla bjuder alla organisationerna i de Nordiska länderna att delta i den första nordiska flerspråkighetsmånaden Multilingual Month. Under denna årliga festival som infaller mellan modersmålsdagen 21.2 och världspoesidagen 21.3, som också är den Internationella dagen mot rasism, firas mångspråkighet och språklig mångfald.

Språket är ett viktigt verktyg för att skapa känsla av säkerhet och samhörighet och är starkt knutet till identiteten. De nordiska länderna har även historiskt kännetecknats av sin mångfald av traditionella språk och minoritetsspråk. Genom denna språkliga mångfald kan man lära sig respektera andra och förstå värdet av ett modersmål.

Hur deltar man?

  • Organisera ett evenemang. Programmet kan innefatta:

o   Högläsning på flera språk

o   Träffar med författare bosatta i Norden som skriver på olika språk

o   Workshops, föreläsningar eller diskussioner

  • Starta ett nytt språkcafé, en flerspråkig litteraturcirkel eller någon annan grupp som träffas regelbundet
  • Utveckla flerspråkigheten på era hemsidor och ge basinformationen på olika språk, lyft fram det flerspråkiga materialet och gör det lättillgängligt
  • Delta i utmaningarna som kommer att publiceras två gånger i veckan på vår Facebook-sida och på vårt Twitter- konto under hela flerspråkighetsmånaden! Utmana även dina kolleger och kunder att delta!

Vi tar även gärna emot information om flerspråkiga bibliotek och -samlingar i de nordiska länderna på vår hemsida. Berätta om din organisation och dela dina bästa erfarenheter kring flerspråkighet och språklig mångfald via detta formulär eller via kontaktuppgifterna här.

Om du under den nordiska flerspråkighetsmånaden Multilingual Month organiserar evenemang kring ovannämnda teman, hoppas vi att du använder de logon som finns på vår hemsida.

Flerspråkighetsmånaden har firats i Finland alltsedan 2015 under namnet Satakielikuukausi (ung. ”månaden för hundra språk”). I år välkomnar Utbildningsstyrelsen i Finland skolorna att ordna sina egna evenemang. Genom att dessutom utvidga månaden till alla nordiska länder, hoppas vi kunna skapa och förstärka samarbetet mellan aktörerna på fältet.

Flerspråkighetsmånaden Multilingual Month koordineras av Kultur för alla som en del av projektet ”Flerspråkighet och mångfald som en resurs på kulturfältet”. Kultur för alla informerar och ger stöd i frågor om mångfald och tillgänglighet och finns i Helsingfors, Finland.

Dela gärna informationen!

Tilläggsinformation:

Oona Simolin
+358 (0)44 958 2986
oona.simolin@cultureforall.fi

Outi Korhonen

outi.korhonen@cultureforall.fi

Rita Paqvalén
rita.paqvalen@cultureforall.fi

 

 

Billeder

image