Søg

Høstnytt fra Språkrådet i Norge

28.11.2014

Høsten 2014 har Språkrådet i Norge arrangert tre arrangementer der fokuset mer eller mindre var på fagspråk og terminologi. Når Norden, som resten av verden, bli mer internasjonal, blir det stadig viktigere å være bevisste på språkets funksjon på ulike arenaer. Dette er noen av arrangementene som fant sted:
Tekst: Malene Berthelsen Lindgren

shutterstock_178700006 (2).jpg
Språkdagen i Norge 2014: «Sett ord på jobben» ble arrangert 18.11. Sentrale personer fra høyere  utdanningsinstitusjoner i Norge var til stede, og arrangementet er til for å synliggjøre aktuelle språkpolitiske spørsmål. I år var de sentrale spørsmålene «Hva er verdien av norsk fagspråk og terminologi?», «Fins det terminologiressurser som er åpne for alle?», «Hvem har det overordnede ansvaret for norsk fagspråk og terminologi?»
Les oversiktelig oppsummering fra konferansen HER.

Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk arrangerte Nordisk seminar om organiseringen av terminologiressurser: «All termer på (r)ett sted?» , den 17.11. Der ble flere typer termdatabaser presentert, samt fordeler og ulemper ved de forskjellige løsningen.
Les mer HER.

I tillegg arrangerte Språkrådet konferanse om parallellspråklighet på Nasjonalbiblioteket i Oslo den 30. januar. Les mer HER og på Språkkoordinasjonens hjemmeside.