Søg

Hvad gør unge nordboere, når de skal kommunikere med andre fra Norden?

26.01.2016

Hvad gør en dansker, som bor i Sverige, for at blive forstået af svenskerne? Og hvordan kommunikerer en finne bosat i Norge med en nordmand? Det skal en ny undersøgelse svare på.

Projektet Nabosprog i Praksis (NIP) vil interviewe unge nordboere om deres hverdagserfaringer med at skulle kommunikere på dansk, svensk eller norsk. De skal alle bo og arbejde i et andet nordisk land end deres eget og derfor have brug for at kommunikere med andre nordboere på daglig basis. 

Projektet skal belyse, hvordan man tilpasser sit sprog i forhold til nabosproget for at blive forstået, og hvordan processen med at opnå nabosprogskompetencer forløber.

Deltagerne skal både dele ud af erfaringer om, hvornår nabosprogskommunikationen fungerer, og hvornår der opstår problemer. Og ikke mindst hvilken status engelsk har i kommunikationen med de nordiske naboer.

Unge fra Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Færøerne, Grønland og Åland deltager i undersøgelsen. Nogle har altså et skandinavisk sprog som modersmål, mens andre har et skandinavisk sprog som andetsprog og via dette skal kommunikere med andre nordboere. 

Undersøgelsens resultater skal tegne et bredt rids af, hvordan faktisk internordisk kommunikation foregår, og hvordan forståelsesudfordringer håndteres. Projektet ventes færdigt i sommeren 2016.

Det er utnevnt en styregruppe for prosjektet. Her finner du en oversikt over gruppens medlemmer.