Søg

Hvilke rettigheter har barn i Norden?

01.03.2016

NORDBUK inviterer til samtale med Nordens barneombudsmann og boklansering om barns rettigheter, innflytelse og deltakelse.

Den 27. mai arrangererer Nordisk ministerråds barne- og ungdomskomité (NORDBUK) møte om barns rettigheter i København. Her vil barneombudsmannen fortelle om sine erfaringer med nasjonale og lokale utfordringer, samt det nordiske samarbeidets muligheter.

Enslige mindreåriges stemme i Norden, barnekonvensjonen som nasjonal lov og metoder for å sikre alle barn og unges rett til deltakelse og påvirkning over sine liv, er blant de spørsmål som kommer til å bli tatt opp på arrangementet. Samtalen etterfølges av NORDBUKs lansering av Nordisk håndbok for barn og unges innflytelse og deltakelse. 

Ettermiddagen avsluttes med nordisk mingel. 

Les hele programmet og meld deg til her