Søg

Man skal bare kaste seg ut i det!

23.03.2018

Språk bidrar til å knytte Norden sammen – det feirer vi på Nordens Dag.

nordens hus.jpg

I dag feirer vi Norden og dagen de nordiske landene tilbake i 1962 slo fast at samarbeidet i Norden skal bevares og utvikles ved å signere Helsingforsavtalen, også kjent som ‘Nordens grunnlov’.

Det nordiske samarbeidet er omfattende og ambisjonene er høye: målet er at Norden skal være verdens mest integrerte region. Her er språk en viktig nøkkel til suksess. For språk har alltid vært en viktig del av det nordiske samarbeidet.

Språk er mer enn kommunikasjon

Mange nordboere forstår hverandres morsmål med liten anstrengelse og det bidrar til å binde Norden sammen. Samtidig står språkfellesskapet overfor noen utfordringer. Ikke alle nordiske borgere behersker nabospråkene norsk, dansk eller svensk og bruken av engelsk utbres både faglig og kulturelt. Flere sentrale aktører innenfor det nordiske språksamarbeidet arbeider dog aktivt for at alle nordboere kan kommuniseres med hverandre.

 «En felles språkforståelse gjør det lettere å forstå hverandre og dermed også lettere å arbeide sammen», sier Kim Lilholt Ruggaard, generalsekretær for Nordkurs. Ruggaard har i en årrekke vært med til å arrangere sommerkurser i nordisk språk, kultur og litteratur for universitetsstudenter i hele Norden. Han mener det er viktig å bevare dette fellesskapet fordi vi i Norden er så like og tett forbundet historisk og kulturelt. Derfor har vi også mye å lære av hverandre.

«En felles språkforståelse gjør det lettere å utveksle erfaringer. Derfor er det viktig at vi opplyser om dette gjennom utdannelsen, om det så er i skolen, på universitetet eller gjennom kurser», sier Ruggaard.

Leder for Ekspertgruppen for det nordiske språksamarbeidet, Vár í Ólavsstovu, peker også på at et godt nordisk språksamarbeid kan bidra til å styrke den nordiske identiteten i en globalisert verden.

«Språk er mer enn kommunikasjon. Språk er også kultur og identitet, og ved å ha et tett språksamarbeid er vi flere til å bevare den felles nordiske kulturen», sier hun.

Sats på de unge – det er der det begynner

De fleste initiativer innenfor det nordiske språksamarbeidet skjer innenfor utdanningsområdet, og har barn og unge som en prioritert målgruppe. Det mener Vár í Ólavsstovu er et viktig satsningsområde.

«Vi er nødt til å satse på språk, kultur og mobilitet blant barn og unge for det er der hvor det hele begynner», sier í Ólavsstovu. «Og det er viktig å møte de unge der hvor de er, altså på digitale plattformer. Her er Norden i Skolen genial».

Norden i Skolen er et av språksamarbeidets store satsninger. Her har man gjennom flere år har utviklet en unik digital nordisk læringsplattform som er gratis for lærere og elever i alle de nordiske landene og er tilgjengelig på alle Nordens språk. Satsningen har vært en suksess og plattformen nærmer seg 12.000 registrerte lærere.

Det står bra til med den nordiske språkforståelsen

Samtidig understreker Vár í Ólavsstovu betydningen av de fysiske møtene mellom mennesker. Det er viktig at de unge får muligheten til å besøke hverandre og lære å kommunisere mer naturlig. Alt tyder på at nabospråkforståelse er veldig lett å tilegne seg bare man gir det et forsøk. Det viser bl.a. undersøkelsen ‘Man skal bare kaste sig ud i det’ fra 2016.

Undersøkelsen hadde som formål å se nærmere på hvordan det egentlig står til med språkforståelsen blant unge i Norden, og bidro til å tegne et positivt bilde av nordiske unges forståelse av nabospråkene dansk, norsk og svensk når de hadde flyttet til et annet nordisk land. Som Kersti fra Danmark sa da hun ble intervjuet til rapporten:

«Skal vi snakke engelsk? Har vi gitt opp? Come on, det er jo de samme ord, bare en annen dialekt».

At det ikke er så mye som skal til, er Kim Lilholt Ruggaard enig i. Det har han erfart gjennom Nordkurs’ sommerkurser gjennom en årrekke.

«Det er givende å se hvor mye studentene deler og lærer både språklig og kulturelt på bare noen få uker». Ruggaard ser hvordan barrierene overvinnes og studentene finner ut at de har mye å dele fordi vi i Norden står så tette på hverandre både kulturelt og historisk.

Vi ønsker alle en gledelig Nordens Dag!

Les mer om dagens arrangementer på www.norden.org