Søg

Masteroppgave om blandinavisk

02.10.2014

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den 05. mai leverte Bettina Bjørn (NO) og Cathrine Stenrøs (DK) masteroppgaven «Blandinavisk. Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads».

Tekst: Malene Berthelsen Lindgren

I oppgaven diskuterte de problemstillingen «Hvilke akkommodationsstrategier og metoder gør sig gældende på en skandinavisk arbejdsplads, og hvilke faktorer afgør de ansattes valg af disse strategier og metoder? Hvilke refleksioner har de ansatte gjort sig om deres egen akkommodation, og hvilke holdninger har de til sprog og akkommodation på arbejdspladsen»?. Idéen fikk de etter å ha vært på en konferanse på Lunds universitet om den dalende nabospråkforstålsen i de skandinaviske landene.

Metoden de brukte var å observasjon av de ansattes interaksjoner og å utføre intervjuer med ansatte fra alle de skandinaviske landene. Kort sagt kom de blant annet fram til: «at sprogforståelsen på den skandinaviske arbejdsplads, hvor vi har indhentet vores datamateriale, er høj, og at det især skyldes at de ansatte er vant til at høre alle de skandinaviske sprog, og at deres vilje til at gøre sig forstået er stor.», og at «Nettopp for å unngå eventuelle forståelsesproblemer, tas mange akkommodasjonsstrategier og metoder i bruk av de ansatte. Hvilke strategier og metoder som tas i bruk, avhenger av en rekke faktorer, blant annet intersubjektivitet, de ansattes språkevner og maktforholdet mellom språkene generelt, både på arbeidsplassen, mellom de enkelte ansatte og i de enkelte situasjonene».

Personlig kommentar:
Det viser seg altså at «vi skandinavere» ikke er så dårlige til å forstå hverandre som vi kanskje frykter, i hvert fall ikke hvis man har viljen og interessen til å forstå? Uansett er det en tendens til at skandinavere generelt faktisk blir dårligere til å forstå hverandre, og at alle tiltak til å forhindre dette, er nødvendige. Denne oppgaven er dessuten et viktig innspill i debatten som foregikk på Nordjobbs konferanse, «Next job Norden» 26. september 2014. Der ble mange av de samme temaene diskutert: Hva skal til for at unge flytter til andre nordiske land for å jobbe? Hvor strenge er språkkravene og de mentale språkbarrierene? Mange spørsmål kan stilles angående dette, og forhåpentligvis kan de også besvares. Men det er ingen tvil om at det er noe som er verdt å undersøke.

Les hele masteroppgaven her og en artikkel om oppgaven fra Kommunikasjonsforum her.