Søg

- Nordisk omfavnelse av SKAM viser hvor nært vi står hverandre

02.06.2017

Med disse ord innledet den norske kulturministeren Linda Hofstad Helleland samtalen om nordisk språkforståelse blant unge, som nylig fant sted på Litteraturfestivalen på Lillehammer. Nordisk Språkkoordinasjon var på plass i panelet.

Norsk Litteraturfestival på Lillehammer hadde «Kultur og språk for unge nordboere» på programmet onsdag den 31. mai, og leder for Nordisk Språkkoordinasjon, Anna Enemark, deltok i samtalen. Anledningen var et nytt nordisk kultur- og språkprogram for barn og unge; Volt. Dette programmet skal støtte kunst- og kulturprosjekter som bidrar til at unge nordboere, gjennom egen kreativitet og skaperkraft, øker sin forståelse for språk og kultur i Norden.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland la i sin innledningstale vekt på at vi i Norden har et mål om at barn og unge skal forstå hverandre. - 'Vi trenger å lære andre måter å se verden på, og her er kultur og språk viktig', sa ministeren. 

SKAM når målgruppen barn og unge

Med avsett i den norske serien SKAM diskuterte paneldeltakerne Anna Enemark, Malene Bertelsen Lindgren, Marit Lund og Sigurdur Ólafsson betydningen av en felles språkforståelse i Norden. Her ble det fremhevet at SKAM har klart det mange kjemper for, nemlig å nå målgruppen barn og unge. Serien kan derfor fungere som en døråpner, og introdusere nordisk ungdom for norsk språk og kultur. Samtidig er det også viktig at unge treffer hverandre og får en opplevelse av at de forstår hverandre, skal vi sikre en fortsatt nordisk språkforståelse. 

Panelet pekte dog også på en utfordring innenfor dagens nordiske språksamarbeid. Fokuset på skandinavisk språkforståelse kan føre til at store grupper i Norden, som ikke behersker norsk, dansk eller svensk, føler seg ekskludert. Det ble poengtert fra flere hold at dette er en problematikk som vi bør forholde oss til og ikke minst diskutere fremtidige løsninger for.  

Moderator var Hilde Sandvik.

Arrangør: det norske Kulturdepartement og Nordisk Ministerråd/Nordisk kulturkontakt.

 

Billeder

image