Søg

Nordisk skrivekonkurranse for skoleelever

27.06.2018

 

Skrivekonkurranse om hav og miljø for ungdomsskoleelever

Foreningen Norden og Stortingets delegasjon til Nordisk råd inviterer ungdomsskoleelever i hele Norden til skrivekonkurranse med fokus på miljø, bærekraftig forvaltning av havet og nordisk samarbeid. Tre vinnere inviteres til en spennende dag på Nordisk råds sesjon i Oslo i oktober 2018.

Hvordan kan vi i Norden sikre en bærekraftig bruk av havet?

Havet er en livsviktig ressurs for hele Norden. I fremtiden vil vi trenge enda mer mat og energi fra havet. Samtidig er havet truet av miljøproblemer som forurensing og store mengder plast, mikroplast og søppel. Konsekvensene av klimaendringer og overfiske skaper problemer, bekymring og behov for nye løsninger. Hvordan kan vi i Norden sikre en trygg og god fremtid for havet, miljøet og fremtidens generasjoner?

Skriv en tekst om hvordan Norden kan sikre at vi bruker havets ressurser på en bærekraftig måte og hindrer forurensing og klimaendringer. Du kan uttrykke fremtidsvisjoner eller bekymring, kritiske kommentarer, ønsker om endring eller forslag til løsninger, det er opp til deg. Tekstsjanger og overskrift velger du selv.

Dette er din sjanse til å fortelle Nordens politikere hva de må gjøre!

Husk:
- Du må skrive på ett av de nordiske språkene.
- Maks 800 ord.
- Skriv ditt navn, skole, alder, bostedsadresse og telefonnummer.
- Frist: 1. oktober 2018
- Sendes til: utdanning@norden.no
Hver skole har mulighet til å sende inn to bidrag til konkurransen.

Premie:

Tre vinnere inviteres til en spennende dag blant politikere og diskusjoner på Nordisk råds sesjon i Oslo den 30. - 31. oktober 2018. Reise, kost og logi (inntil 1 natt) for vinner og lærer/foresatt blir dekket. Vinnerne offentliggjøres og kontaktes i uke 42.

Les mer her.

 

Illustrasjon: ”Tjeld” er laget av 6. trinn ved Andebu Skole, Sandefjord i samarbeid med kunstnerne Kari Prestgaard og Astor Andersen under DKS-turnéen ”Verken Fugl eller Fisk – i et hav av plast” 2017.

Billeder

image