Søg

Deltag på nordisk sommmerskole

29.01.2018

Er du lærerstuderende og kunne du tænke dig at komme på nordisk sommerskole? Her får du mulighed for at møde andre lærerstuderende fra Norden og få kompetencer til at undervise i og med nabosprog.

rødt hus.jpeg

Kurset foregår fra 10.- 24. august 2018 på Schæffergården i Gentofte ved København og giver 10 ECTS ved gennemførelse. Nordisk Sommerskole er udviklet i samarbejde mellem Læreruddannelsen UCC, Københavns Universitet, Lunds Universitet, Högskolan i Kristianstad, Høgskolen i Oslo-Akershus og Universitetet i Island. Undervisningen foregår på dansk, norsk og svensk.

Formålet med sommerskolen er at du tilegner dig faglig og fagdidaktisk viden indenfor nabosprog, så dine kommende elevers evne til at forstå læst og talt nabosprog kan udvikles og styrkes og så nabosprogene kan fungere som en transparent dør til fremmedsprogsundervisningen. På kurset vil du beskæftige dig med nordiske tekster og genrer af mange slags: såvel mundtlige som skriftlige, såvel mono-som multimodale og såvel gamle som nye. Undervisningen varetages af danske, norske og svenske læreruddannere. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, projekter og ud-afhuset-aktiviteter og vil forudsætte at du er indstillet på også at arbejde aftener og weekender under kurset.

Kurset koster 3000 dkr og dækker undervisning, ophold og kost. Der kan søges om tilskud til rejse. At deltage på Nordisk Sommerskole er at få et stipendium, da du betaler ca. 10% af de egentlige udgifter. Stipendiet er sammensat af midler fra Nordisk Ministerråd og Fondet fra Dansk-Norsk Samarbejde.

Ansøgningsfrist er den 15. februar. 

Læs mere og find kontaktopplysninger på UCCs hjemmesider her