Søg

Nordisk tegnspråk på programmet

08.09.2015

Det norske radioprogrammet "Språkteigen" har i to programmer satt fokus på nordisk tegnspråk. 

"Språkteigen" på NRK er et program som tar for seg nye og gamle ord, ny forskning og underlige språkfenomener. 

Temaet for programmet den 6. september var blant annet arbeidet for et nordisk tegnspråk. "I over tyve år arbeidet døve i Norden for å bli enige om et felles nordisk tegnspråk. På 60-tallet begynte man å forske på tegnspråk, og innså at tegnspråkene i de ulike landene var fullverdige språk. Dermed ble hele prosjektet lagt dødt, forteller Asger Bergmann, tidligere leder for Danske Døves Landsforbund. Han blir tolket av Jane Søvsø".

Den 13. september tok programmet opp hvordan unge døve i Skandinavia ofte velger amerikansk tegnspråk framfor nasjonale tegnspråk når de skal snakke sammen.

Hør sendingene her.