Søg

Nordiske fagbøker på barnas premisser

12.02.2018

Gratis digitalt bokprosjekt gir elever muligheten til å utforske nordisk språk og kultur og lage deres helt egne interaktive bøker. Portalen er nå åpen for skoler i hele Norden.atlantbib1.png

«Jeg opplever at elevene får økt interesse for Norden fordi prosjektet beveger seg nede på barnenivå». Det forteller Jacob Fuchs, lærer ved Vonsild skole i Danmark. Han er en flittig bruker av portalen som går under navnet Atlantbib. «Bøkene handler om emner de liker og portalen omfavner bredt slik at elevene lett kan finne deres interesseområder», forteller han.

For på atlantbib.org finnes det en rekke små digitale fagbøker om valgfrie emner produsert av både elever og lærere. Bøkene er tilgjengelig som lydbøker, innlest av elever, slik at barn i andre land kan høre hvordan man uttaler ord på originalspråket. Utover dette kombineres tekst med bilder og sang, mens man kan få en direkteoversettelse gjort av elever i andre nordiske land.

Lærerkollega Tina Stierna fra Frösakullsskolan i Sverige stemmer i: «elevene synes det er en morsom måte å se etter forskjeller og likheter i språkene. Det setter i gang noe hos elevene. Jeg bruker det mest i svenskundervisning, men man kan finne emner til alle fag» forteller hun.

Nærværende nabospråkundervisning

Atlantbib er både nabospråkundervisning og faglig lesning på sitt eget språk. Portalen fungerer som et parallelt samarbeid mellom skoler i Norden og legger til rette for at klasser kan jobbe sammen.

Jacob Fuchs bruker portalen både til oversettelse og til å lage bøker, hovedsakelig i nabospråkundervisningen. De bruker fagbøkene til å lese om ulike temaer og studere de forskjellige lands kulturer.

«Vi lærer f. eks. at både dansk og svensk kultur og språk er veldig like. Det er noe nærværende med dette og elevene synes det er lettere å jobbe på denne måten, når det ikke kun handler om å lese en tekst på et annet skandinavisk språk. I tillegg er det en stor hjelp at elevene har oversettelsen til sitt eget språk foran seg», forteller han.

Dermed bidrar portalen til en annerledes undervisningstime. Og ikke minst et annet gledesmoment: «elevene synes det er fantastisk at deres egne bøker ligger på nettet», sier Jacob.

Jacob forteller også at Atlantbib åpnet opp for kontakt med klasser i andre land:

«Elevene brevveksler blant annet med en klasse i Sverige. De synes det er mye morsommere å lese brev fra svenske jevnaldrende enn å lese Astrid Lindgren», sier Jacob.

Inngår samarbeid med Norden i Skolen

Atlantbib startet tilbake i 2015 på initiativ fra Stefan Åge Hardonk Nielsen, lærer ved Vonsild skole, og finansieres av Nordplus Nordens Språk. Prosjektet har blitt godkjent som fortsetterprosjekt frem til 2019 – og selve portalen vil være tilgjengelig frem til hvert fall 2027. Nytt fra i år er at portalen nå åpnes opp for skoler i hele Norden. Det skjer i et samarbeid med undervisningsplattformen Norden i Skolen og grunnlegger Thomas Henriksen.

«Jeg er en stor tilhenger av at elevene selv blir aktive i deres egen læringsprosess. Dette er en god måte å jobbe med språk på, og det tilbyr Atlantbib. Derfor vil vi hjelpe prosjektet på vei og bidra til å gjøre portalen tilgjengelig for enda flere lærere og elever», forteller Thomas, som håper samarbeidet kan føre til flere brukere på Atlantbib.

I dag er portalen tilgjengelig på alle Nordens språk. Ikke alle land er offisielt representet, slik som Finland eller Grønland, men det finnes enkelte oversettelser på disse språkene også. Det nyeste tilskuddet er to sydsamiske skoler fra Norge og Sverige. Målet er at alle skoler i alle land vil bruke portalen aktivt og at Atlantbib vil kunne tilby en likeverdig mengde bøker på Nordens språk og om de ulike kulturene. I dag har portalen ca. 150 bøker tilgjengelig - målet er 250.

Sjekk ut portalen på www.atlantbib.org – ønsker du og din klasse å være med, så ta kontakt på: info@atlantbib.org.

Billeder

image