Søg

Nordplus realiserer de nordiske ideene

12.01.2018

Fra elevskrevne fagbøker til musikalske workshops: Nordplus støtter hvert år en rekke initiativer som vekker interessen for nordisk språk og kultur. Les her om gode prosjekter og hent inspirasjon til ditt eget  - fristen for å søke midler er 1. februar.

Nordplus presenterer en rekke gode eksempler på prosjekter fra alle medlemslandene på deres hjemmesider www.nordplusonline.org. Vi har her funnet frem til to gode prosjekter støttet av Nordplus Nordiske Språk og Nordplus Junior. 

Utforsker Norden gjennom egenproduserte fagbøker

Atlantbib-Stefan_slideshow.jpg

Stefan i biblioteket på Vonsild Skole. Foto: Joan Rask. Bilde hentet fra Norplusonline.org

På skoler rundt om i Norden arbeider elever og lærere med å lage fagbøker om forskjeller og likheter mellom de nordiske landene. Elevene lar seg engasjere og jobber flittig med å gjøre research, skrive, oversette og innlese bøkene, som er gratis tilgjengelig på nettet for alle skoler i hele Norden. Prosjektet heter Atlantbib og er støttet av Nordplus Nordiske Språk. Målet er at elever i alderen 8-12 år skal få et likeverdig kjennskap til nordisk språk og kultur.

Atlantbib ble startet i 2015 av Stefan Åge Hardonk Nielsen, lærer og skolebibliotekar ved Vonsild skole i Danmark. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Danmark, Norge, Sverige, Island og Færøyene, hvorav to skoler også har samisk deltakelse. Alle bøkene er skrevet på elevenes morsmål, deretter oversettes bøkene av elever og lærere i andre nordiske land.

Det gode med fagbøkene er at de er enkle å ta i bruk i undervisningen fordi lærerne kan koble bøkene inn i temaer som elevene likevel er i gang med – det være seg historie, geografi, språk eller kultur. I tillegg er  hjemmesiden åpen for at alle skoler kan skrive eller oversette bøker.

Sjekk ut prosjektet på www.atlantbib.org eller les mer på Nordplus’ hjemmeside her.

Bruker musikk til å bryte språkbarrierer

Dream-Academy_slideshow.jpg

Bilde hentet fra nordplusonline.org 

Musikk bidrar til å senke terskelen for å lære seg et nytt språk. Det er tanken bak prosjektet Dream Academy Norden, som benytter musikk til å få elever fra videregående skoler i Norden til å gjøre seg bekjent med et nytt språk og nye kulturer.

Prosjektet er støttet av Nordplus Junior og er en del av de kultursatninger nettverket Svenska Nu tar i bruk for å øke interessen for språkstudier i allmenhet og kunnskaper om nordisk språk spesielt. I dag deltar skoler fra Sverige, Finland og Norge.

Gjennom DreamAcademy Norden møtes elever fra ulike samarbeidsskoler på tvers av grensene og deltar i felles musikkworkshops hvor de skaper, mixer og produserer egne låter på et nordisk språk og opptrer i fellesskap. Gjennom musikken får elevene mulighet til å utnytte språkkunnskaper, skape nordiske kontakter og sosiale og musikalske ferdigheter. I tillegg får elevene oppleve nye skolemiljøer samt utfordrende og tverrfaglige arbeidsmetoder. Lærerne på sin side får gavn av prosjektet ved å samarbeide med skoler i andre land, og i fellesskap jobbe for et tettere nordisk samarbeid.

Det er Hanaholmen – kulturcentrum for Sverige og Finland som står bak nettverket Svenska Nu. Les mer om prosjektet på www.danorden.fi eller på Nordplus’ hjemmeside her.

Fakta om Nordplus

Nordplus er Nordisk Minsterråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring. I 2018 deler de ut 9,3 millioner euro. Formålet med programmet er å utvikle regionens samarbeid på utdanningsområdet, skape muligheter for erfaringsutveksling og bidra til å styrke utdanningskvaliteten. Deltakelse i et prosjekt skal også øke interessen for nordiske språk og fremme kulturell forståelse.

Et prosjekt innenfor Nordplus kan for eksempel omfatte utbytte, praktikk, kompetanseutvikling, utviklingsprosjekt, tematiske nettverksaktiviteter eller kartleggningsprosjekter. Nordplus har fem delprogrammer:

  • Nordplus Junior
  • Nordplus Nordiske Språk
  • Nordplus Voksen
  • Nordplus Horisontal
  • Nordplus Høyere Utdanning

Finn mer informasjon på www.nordplusonline.org