Søg

Nordplus stötteprogram för nordiska språk

28.11.2014

Nordplus stöder nordisk språkförståelse i nordiska och baltiska länder. Särskilt igennom de två delprogrammen Nordplus nordiska språk och Nordplus junior.

Nordplus nordiska språk ger stöd till projekt som främjar språkförståelse i Norden, särskilt hos barn och unga. Sökande kan vara företag, organisationer institut och alla som er interesserade av och arbetar med nordiska språk. Projektaktiviteter och nätverken ska omfatta minst tre institutioner eller organisationer från de olika deltagarländerna, där en är samordnare.

Nordplus Junior Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram, kan söka till Nordplus Junior. Lärare och elever deltar.

Sista ansökningsdag är den 2 mars 2015. En uppdaterad version av handboken för Nordplus kommer att läggas upp den 1 december. Ansökan skickas online genom ansöknings- och rapporteringssystemet Espresso.

Närmare upplysningar, ansökningshandlingar, projektexempel med mera, finns på hemsidan.

Tekst: Sigrún Ólafsdottir

språk 007.jpg

Billeder

image image