Søg

Nordspråks høstkurs 2018

20.06.2018

NORDSPRÅKS HØSTKURS 2018

Som lærere møter vi ofte ungdom som stiller høye krav til seg. Ungdom som har et ønske om å være perfekt på alle områder; oppnå gode resultater på skolen, ha et perfekt utseende og samtidig være populær.

Hvorfor utsettes unge for slikt press? Hvorfor stiller de så høye krav til seg selv? Hvorfor er ungdom så selvsentrerte? Hvilke faktorer spiller inn i deres identitetsutvikling? Hvor viktig er språket for ungdom?

Disse og andre spørsmål søker vi å finne svar på når vi arrangerer Nordspråks høstkurs i Oslo med tittelen «Ungdomskultur – jakten på det perfekte?»

Høstkurset er i Oslo 13.-15. september 2018.

Påmeldingsfrist: 8. august 2018.

Les mer her.

Foto: Yadid Levy / Norden.org

Billeder

image