Søg

Ny delrapport om sprogbrug på Nordens universiteter

09.03.2017

Nordisk Ministerråd gav i 2013 Nordisk Gruppe for Parallelsproglighed til opgave at undersøge hvilke krav internationaliseringen stiller universiteterne overfor samt fremhæve de løsninger der kan være forbillede for andre. Første delrapport er nu klar. 

Internationaliseringsbølgen skyller ind over de nordiske universiteter. Den betyder øget brug af engelsk, øget mobilitet af forskere og studerende og større krav til administrativ støtte og formidling på flere sprog. Det er en udfordring ikke mindst for de nordiske velfærdsstaters universiteter som har gratis undervisning baseret på en national skattefinansiering. Universiteterne i Norden prøver sig frem med forskellige løsninger, men savner ofte viden om hvordan andre universiteter tackler udfordringen og hvordan en langsigtet sprogpolitik kan bygges op.

Nordisk Gruppe for Parallelsproglighed fremlægger nu forslag til hvordan man via et sæt af klart afgrænsede indikatorer kan følge udviklingen i brug af engelsk versus det eller de relevante nordiske sprog på universiteterne i Norden.

Læs første delrapport her

Den 5. maj vil de holde en afslutningskonferencen i Oslo, som arrangeres i samarbejde med Norsk Språkråd, hvor afslutningsrapporten blive præsenteret. Læs mere om konferencen her