Søg

Ny hjemmeside tilbyr nordisk språkhjelp

29.05.2017

«Termbasen til støtte for nordisk mobilitet» er en ny nettside for nordiske borgere som skal studere eller arbeide på annet nordisk språk. Her kan man slå opp nordiske begreper og få dem oversatt til sitt morsmål. 

På hjemmesiden kan man slå opp brukernær terminologi innenfor samfunnsområdene utdanning og arbeidsmarked. Her kan du skrive inn et begrep på et annet nordisk språk og få det oversatt til ditt morsmål. Termbasen inneholder 1648 begreper fordelt på åtte språk: dansk, finsk (finsk i Finland og finsk i Sverige) islandsk, norsk (bokmål og nynorsk) og svensk (svensk i Sverige og svensk i Finland).

Siden er utviklet av de nordiske språknemndene i Danmark, Island, Norge og Sverige i samarbeid med de nordiske terminologiorganisasjonene DANTERMcentret, Terminologicentrum TNC og Terminologicentralen TSK. 

Besøk termbasen her