Søg

Nytt nummer av Språk i Norden

08.01.2016

Temaet for utgaven er den nordiske språkdeklarasjon. Artiklene er basert på foredrag fra det nordiske språkmøtet i Stockholm 2014. 

Språk i Norden er en årsbok som utgis av nettverket for de nordiske språkråd og språknemnd. Artiklene behandler aktuelle språklige emner, og er basert på presentasjoner og diskusjoner fra det årlige nordiske språkmøtet.

Språk i Norden 2015 tar for seg den nordiske språkdeklarasjon og oppfølgningen av den. Språkdeklarasjonen redegjør for nordboeres språklige rettigheter og setter opp konkrete mål som den nordiske språkpolitikk bør strebe etter. 

Du kan besøke Språk i Nordens database her