Søg

Nytt samarbeid skal styrke norsk tegnspråk

16.12.2015

Det norske Språkråd har inngått et formelt samarbeid med Statped om å utvikle og styrke tegnspråk i Norge.

Statped er en statlig spesialpedagogisk støttetjeneste for norske kommuner og fylkeskommuner. Målet med samarbeidet er å bruke og videreutvikle den tegnspråkkompetansen Språkrådet og Statped har til å styrke opplæringen i norsk tegnspråk i barnehager, skoler og høyere utdanning.

Partene vil arbeide for å styrke ulike tegnspråklige arenaer, bidra til å realisere de språkpolitiske målene for tegnspråk og sikre høy kvalitet i tegnspråk­opplæringen.

Økt synlighet

Det er en målsetting at tegnspråk blir mer synlig i barnehager og grunnopplæringen. Det betyr at barn og elever kan utvikle positive holdninger til språket, og at alle barn, elever og lærere skal ha noe kunnskap i og om tegnspråk. Dette skal bidra til bedre inkludering og deltakelse for barn og unge med hørseltap.

Les hele saken her