Søg

Oppsving hos Nordplus Junior

02.10.2014

Nordplus Junior | I løpet av skoleåret 13/14 ble prosjektet «Vores fælles sprog» arrangert i samarbeid mellom Danmark og Island. Charlotte Nielsen (DK) og Erla Laurisdottir (IS) hadde hovedansvaret for prosjektet. Prosjektet hadde høye mål, og store forventninger ulmet i forkant.
Tekst: Malene Berthelsen Lindgren, Foto: Shutterstock

shutterstock_116233960.jpg

Tanken var nemlig at elevene som var med, skulle få en forsterket forståelse av hverandres kulturelle og språklige bakgrunn og forbedre leseferdighetene sine i dansk. Gjennom dette var målet at elevene skulle utvikle den språklige kompetansen og oppleve at språk ikke nødvendigvis bare er en utfordring, men at det også kan åpne dører og føre til jobb og vennskap på tvers av grenser.
I «Vores fælles sprog», som var et utvekslingsprosjekt, skulle danske og islandske elever samarbeide om å løse verkstedsbaserte oppgaver. Man kunne velge mellom disse ulike mediene: novelleverksted, tegneserieverksted, språkverksted, ordspråksverksted, bio/geoverksted, matverksted og et undersøkende verksted.

I praksis skulle elevene, i tillegg til å møtes fysisk, kommunisere via Facebook og Skype. Dette ble brukt både før, under og etter utvekslingen, til blant annet faglig hjelp, høytlesning og utveksling av oppskrifter.
Alle arrangørene var enige i at prosjektet gikk bedre enn planlagt –også kommunikasjonsbiten. Elevene fikk økt selvtillitt i møtet med det fremmede og det ukjente, man oppdaget mulighetene som ligger utenfor egne landegrendser, og man ble minnet på at viktigheten av forståelse beror på en gjensidig, og ikke ensidig språklig innsats. Alle elevene, og ikke bare de islandske, måtte nemlig tenke over ordvalg og tilpasse spåket slik at de andre kunne ha de beste forutsetningene til å forstå. På denne måten ble elevene mer oppmerksomme på sitt eget språk.

Rent kokret ble det utarbeidet novellesamlinger, en tegneserie, vendespill, film og forfatterinformasjoner som kan brukes i andre klasser, og dette er et prosjekt som fint kan stå som en mønsterpraksis (best practice) for nordisk utveksling på grunnskolenivå.