Søg

Pia Jarvad med ny bok

23.05.2014

I anledningen sitt 40-årsjubileum i Dansk Sprognævn har Pia Jarvad utgitt en ny bok som omhandler det danske språk. I boken "Spørg om Sprog - 40 år i Sprognævnets tjeneste" beskriver Jarvad et språk som aldri ligger i ro, og boken reflekterer den språkforandringen man har opplevd i Danmark de seneste 40 år. 

Vi gratulerer Pia både med ny bok og de 40 år hun har vært i Dansk Sprognævn. 

Du kan lese Jørgen Nørby Jensens artikkel på Dansk Sprognævns hjemmsider om Pias 40-årsjubileum her, og mer om selve boken her.

Billeder

image image